Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Prace książkowe wykonane w ostatnim czasie

2015

 • Dieter Franciszek Giefing, Użytkowanie lasu w drzewostanach poklęskowych
 • Roman Hołubowicz, Tadeusz Hołubowicz, Pomological nursery
 • Anna Jankowska, Alokacja i absorpcja wsparcia finansowego Unii Europejskiej dla sektora rolnego krajów Europy Środkowej i Wschodniej – rezultaty i oczekiwania
 • Włodzimierz Kołodziejczak, Feliks Wysocki, Determinanty aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej w Polsce

2014

 • Jacek Anioła. Badania nad fizykochemicznymi i biologicznymi właściwościami mikronizowanych preparatów wysokobłonnikowych w aspekcie ich zastosowania w leczeniu oraz profilaktyce chorób dietozależnych. Rozprawa 476
 • Hanna Kwaśna, Mikrobiologia rolnicza
 • Katarzyna Kita, Walenty Poczta, Konku­rencyjność polskiego handlu rolno-spożywczego na rynkach pozaunijnych w świetle wybranych teorii wymiany międzynarodowej
 • Dorota Narożna, Analiza fragmentów genomu łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) zawierających sekwencje kodujące syntazę chalkonową. Rozprawa 473
 • Anna Rzeszutko, Regionalne zróżnicowanie przemian struktury rolnictwa w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską
 • Wawrzyniec Czubak, Inwestycje w rolnictwie polskim po integracji z UE
 • Mirosław Mleczek, Akumulacja niektórych pierwiastków śladowych przez wybrane taksony wierzby. Rozprawa 468
 • Ryszard Miś, Katarzyna Woźniak, Polsko-angielski leksykon terminologii urządzania lasu

itd.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *